Sản phẩm đã xem
Danh mục bài viết
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng đồng hồ LED28 - Mii Decor

Chức năng và đặc điểm của đồng hồ

 • Đồng hồ có thể sử dụng cắm điện hoặc dùng pin (3 pin AAA). Shop khuyến khích sử dụng điện, vì các mẫu đồng hồ led thường sẽ rất tốn pin.

 • Đồng hồ cắm điện qua dây cáp và cục sạc 5V cổng usb

 • Có hiển thị giờ, ngày tháng, nhiệt độ, độ ẩm

 • Cài đặt được 3 mốc thời gian báo thức (A1, A2, A3)

 • Đồng hồ tự động giảm ánh sáng từ 18h - 7h (chế độ ban đêm).

 • Khi đồng hồ sáng 1 lúc rồi tắt, bấm nút lại sáng, đây là chế độ tiết kiệm điện. Hãy xem phần hướng dẫn cài đặt để bật/tắt chế độ này.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

Cài đặt thời gian:

 • Ở màn hình thời gian, ấn Giữ nút SET để vào phần cài đặt.

 • Dùng nút +/- để chọn chế độ hiển thì 12h hay 24h.

 • Ấn SET để sang cài đặt giờ. Dùng nút +/- chỉnh đến giờ hiện tại.

 • Ấn SET để sang cài đặt phút. Dùng nút +/- chỉnh đến phút hiện tại.

 • Ấn SET để hoàn thành cài đặt thời gian

Cài đặt ngày tháng

 • Ở màn hình thời gian ấn nút SET 1 lần để sang màn hình ngày tháng (mặc định ban đầu sẽ hiển thị 1 1 - tức là tháng 1 - ngày 1).

 • Ở màn hình ngày tháng, ấn GIỮ nút SET để vào cài đặt ngày tháng

 • Dùng nút +/- để chỉnh đến năm hiện tại

 • Ấn SET để qua chỉnh tháng. Dùng nút +/- để chỉnh đến tháng hiện tại.

 • Ấn SET để qua chỉnh ngày. Dùng nút +/- để chỉnh đến ngày hiện tại.

 • Ấn SET để hoàn thành cài đặt.

Cài đặt báo thức:

 • Đồng hồ có thể đặt 3 giờ báo thức. Gọi là A1, A2, A3. (Nếu bên trái đồng hồ có hình đồng hồ báo thức, có nghĩa là đang có báo thức được bật)

 • Đặt giờ A1: ấn nút "Set" đến lúc hiện: "-- A1" ( màn hình hiển thị "on A1" nghĩa là đang có thời gian báo thức đặt ở A1. Dùng nút +/- để bật/tắt báo thức A1 (ON A1 là bật báo thức A1, – A1 là tắt báo thức A1).

 • ở màn hình A1 ấn giữ nút "Set" khoảng 2s để sang màn hình set thời gian báo thức.

 • Set giờ, và phút bằng nút +/- và ấn nút "Set" để kết thúc.

 • A2 và A3 tương tự như A1.

Các cài đặt hiển thị

 • Ấn GIỮ nút - để chuyển đổi hiển thị ngày tháng trên màn hình hoặc hiển thị nhiệt độ

 • Ấn GIỮ dấu + để điều chỉnh mức độ sáng. 3 mức độ L1, L2, L3 lần lượt từ tối đến sáng nhất.

 • Ấn nút + 1 lần để chuyển đổi chế độ hiển thị.

  1. DP-1: là 5s sẽ nhảy sáng ngày tháng sau đó nhảy lại thời gian

  2. DP-2: là cố định hiển thị thời gian (không nhảy sang ngày tháng)

  3. DP-3: là hiển thị ưu tiên màn hình trước khi ấn nút +.

 • Ấn nút - để bât/tắt chế độ tiết kiệm điện

  1. ON SD là bật chế độ tiết kiệm điện. Sáng 10s sẽ tắt. bấm nút sẽ sáng lại

  2. – SD là tắt chế độ này, đồng hồ sẽ sáng liên tục.

Chat với chúng tôi qua Facebook 1